CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Show details for 12/200012/2000
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Hide details for 3/20003/2000
30/2000/QĐ-UB29/03/2000Attachment IconV/v Thành lập Đoàn thanh tra thực hiện Luật Đất đai trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
27/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2000 tỉnh Bình Phước
26/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu động viên,huấn luyện quân nhân dự bị năm 2000
25/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
22/2000/QĐ-UB22/03/2000Attachment IconV/v Ban hành kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW và Quyết định số 11/2000/TTg của Chính phủ về chủ trương đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới
21/2000/QĐ-UB15/03/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách Pháp lệnh Người có công
14/2000/QĐ-UB 01/03/2000Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000
13/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao tỷ lệ điều tiết các khỏan thu ngân sách Nhà nước năm 2000
12/2000/QĐ-UB01/03/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2000 Tỉnh Bình Phước
6/2000/CT-UB21/03/2000Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2000/CT-UB15/03/2000Attachment IconV/v Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 30/4,1/5, và 19/5
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470