CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Hide details for 20012001
5
Hide details for 12/200112/2001
99/2001/QĐ-UB 31/12/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định xử lý một số trường hợp trong XDCB trên địa bàn tỉnh Bình Phước
97/2001/QĐ-UB25/12/2001Attachment IconV/v Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/04/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
96/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính Phủ
95/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v hoàn trả thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đã nộp
94/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư phía Bắc Trung tâm tỉnh lỵ tại phường Tân Phú-Thị xã Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470