CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Hide details for 1/20021/2002
4/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002
3/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiuê kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002-tỉnh Bình Phước
2/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị tại nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1/2002/QĐ-UB03/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về tổ chức, chính sách, chế độ đối với Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2002/CT-UB03/01/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470