CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
89
Hide details for 20022002
6
Hide details for 12/200212/2002
81/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Phê duyệt đề án phân cấp quản lí chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế và các Ban quản lí rừng phòng hộ về cho huyện, thị quản lí
80/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu Dự án thuỷ điện Srok Phu Miêng, tỉnh Bình Phước
77/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
76/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban tư páhp xã, phường, thị trấn trên đia bàn tỉnh Bình Phước
31/2002/CT-UB12/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống sốt rét
30/2002/CT-UB06/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí vũ khí-vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
5
Hide details for 11/200211/2002
75/2002/QĐ-UB25/11/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù đất, nhà cửa, kiến trúc, hoa màu Dự án xây dựng Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở Nông nghiệp và PTNT thuộc địa bàn phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài
74/2002/QĐ-UB21/11/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
73/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lí xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cơi nới công trình nơi thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
72/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh bình Phước
71/2002/QĐ-UB06/11/2002Attachment IconV/v Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng
13
Hide details for 10/200210/2002
70/2002/QĐ-UB31/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban Quản lí dự án "Chương trình di dân -Định canh định cư tỉnh Bình Phước
69/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực Thanh Hoà trực thuộc trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
68/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Bom Bo trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Binh Phước
67/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng Khám đa khoa khu vực thị trấn Chơn Thành trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bình Long-tỉnh Bình Phước
66/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconV/v Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Đức Liễu trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng-tỉnh Bình Phước
65/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn- tỉnh Bình Phước
64/2002/QĐ-UB22/10/2002V/v Thành lập phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Phước Bình trực thuộc Trung tâm y tế huyện Phước Long-tỉnh Bình Phước
62/2002/QĐ-UB04/10/2002V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án phát triển giáo viên tiểu học tỉnh Bình Phước
61/2002/QĐ-UB01/10/2002V/v Ban hành Quy chế uỷ thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước
29/2002/CT-UB31/10/2002Attachment IconV/v Tổ chức trinể khai thi hành Pháp lệnh Xử lí vi phạm hành chính năm 2002
28/2002/CT-UB16/10/2002Attachment IconV/v Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi ahnh2 án dân sự
27/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v Tăng cườn thực hiện một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
26/2002/CT-UB04/10/2002Attachment IconV/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền quản lí, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
6
Hide details for 9/20029/2002
51/2002/QĐ-UB27/09/2002Attachment IconV/v Thành lập Trạm Kiểm soát liên hợp Đak Ơ tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470