CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Hide details for 19971997
4
Show details for 12/199712/1997
5
Hide details for 11/199711/1997
2082/QĐ-UB08/11/97Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế về cơ sở chữa bệnh của tỉnh Bình Phước
54/CT-UB25/11/97Attachment IconTăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội
53/CT-UB14/11/97Attachment IconTriển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ
52/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước trong tỉnh Bình Phước
51/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1997
4
Show details for 10/199710/1997
3
Show details for 9/19979/1997
4
Show details for 8/19978/1997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470