CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Hide details for 11/199911/1999
258/1999/QĐ-UB26/11/99Attachment Iconv/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Bù Gia Mập huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
257/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment Iconv/v huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước
256/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment IconV/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Phước Long - Tỉnh Bình Phước
255/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment Iconv/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước
254/1999/QĐ-UB24/11/99Attachment IconV/v Huy động khẩn cấp lực lượng dự bị động viên Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước
252/1999/QĐ-UB23/11/99Attachment IconV/v Miễn lệ phí cấp GCN QSD đất cho nhân dân các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao và các xã biên giới
251/1999/QĐ-UB19/11/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê đất đai năm 2000
249/1999/QĐ-UB11/11/99Attachment Iconv/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Phú Trung, huyện phước Long, tỉnh Bình Phước
248/1999/QĐ-UB11/11/99Attachment IconV/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Long Bình huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
247/1999/QĐ-UB11/11/99Attachment IconV/v Ban hành quy định về chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
246/1999/QĐ-UB11/11/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Bình Phước
245/1999/QĐ-UB11/11/99Attachment IconV/v Ban hành bổ sung đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
244/1999/QĐ-UB10/11/99Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tiếp công dân UBND tỉnh Bình Phước
242/1999/QĐ-UB08/11/99Attachment IconV/v Thành lập Phòng Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Thương mại và du lịch Tỉnh Bình Phước
240/1999/QĐ-UB05/11/99Attachment IconV/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kinh tế kĩ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2000
239/1999/QĐ-UB04/11/99Attachment IconV/v Ban hành một số quy định cụ thể thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
238/1999/QĐ-UB03/11/99Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng,tỉnh bình Phước
38/1999/CT-UB30/11/99Attachment IconV/v Tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra truy quýet bảo vệ rừng và kiểm tra, kiểm soát lâm sản
37/1999/CT-UB18/11/99Attachment Iconv/v Triển khai thực hiện chiến dịch "Những ngày tiêm chủng khu vực năm 1999"
36/1999/CT-UB08/11/99Attachment IconV/v Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1999
35/1999/CT-UB01/11/99Attachment IconV/v triển khai thực hiện Nghị định sô 40/CP ngày 23/6/1999 của Chính Phủ về Công an xã
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470