CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Hide details for 5/20015/2001
39/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách chưa phân bổ kế hoạch năm 2001 cho các xã đặc biệt khó khăn
38/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch xây dựng khu Trung tâm hành chính thị xã Đồng Xoài-thuộc phường Tân Phú -thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
36/2001/QĐ-UB17/05/2001Attachment IconV/v phân công các thành viên UBND tỉnh khoá VI (1999-2004)
35/2001/QĐ-UB14/05/2001Attachment IconV/v giao chỉ tiêu thu, lập quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2001
34/2001/QĐ-UB09/05/2001Attachment IconV/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/12/2000
17/2001/CT-UB24/05/2001V/v "Tăng cường công tác Dân quân tự vệ và một số công tác quốc phòng năm 2001 trên địa bàn tỉnh
16/2001/CT-UB15/05/2001V/v Tiếp tục thực hiện chống tái mù chữ- phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở
15/2001/CT-UB03/05/2001V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính Phủ về công chứng, chứng thực và Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05/03/2001 của thủ tướng Chính phủ
14/2001/CT-UB03/05/2001V/v tăng cường công tác phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470