CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Hide details for 6/20016/2001
43/2001/QĐ-UB25/06/2001V/v thành lập Chi cục quản lí nước và phòng chống lụt bão tỉnh Bình Phước
42/2001/QĐ-UB06/06/2001Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ một số loại xe gắn máy do Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam sản xuất
41/2001/QĐ-UB06/06/2001Attachment IconV/v Hợp nhất các BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính Phủ và ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Chương trình 135 tỉnh Bình Phước
40/2001/QĐ-UB04/06/2001Attachment IconV/v Củng cố Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Phước
18/2001/CT-UB25/06/2001V/v Tập trung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông và tránh ùn tắc giao thông
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470