CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Hide details for 9/20019/2001
74/2001/QĐ-UB25/09/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định thủ tục về giấy phép hoạt động khoáng sản
73/2001/QĐ-UB13/09/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời hạn nộp tiền sử dụng đất khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài,tỉnh Bình Phước
72/2001/QĐ-UB10/09/2001Attachment IconV/v ban hành quy chế quản lí quỹ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
71/2001/QĐ-UB05/09/2001Attachment IconV/v Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Đăng kiểm 93.01S- tỉnh Bình Phước
24/2001/CT-UB20/09/2001Attachment IconV/v Bảo vệ an toàn vận hành hệ thống tải điện 500KV Bắc-Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470