CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Hide details for 10/200110/2001
85/2001/QĐ-UB30/10/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
83/2001/QĐ-UB17/10/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định về quản lý hương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
81/2001/QĐ-UB11/10/2001Attachment IconV/v Giao kế hoạch điều chỉnh và bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2001-tỉnh Bình Phước
80/2001/QĐ-UB11/10/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sáh và đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch khu vực Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú
78/2001/QĐ-UB08/10/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tọc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2001
76/2001/QĐ-UB03/10/2001Attachment IconV/v Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470