CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Hide details for 7/20027/2002
37/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị còn lại của căn nhà
36/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
35/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v ban hành bản quy định đơn giá bình quân các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung các công trình vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
33/2002/QĐ-UB25/07/2002Attachment IconV/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2000
32/2002/QĐ-UB19/07/2002Attachment IconV/v Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002
31/2002/QĐ-UB11/07/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch đường vòng quanh hồ Suối Cam thuộc địa bàn phường Tân Phú, thị xã đồng xoài, tỉnh Bình Phước
18/2002/CT-UB26/07/2002V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 của tỉnh Bình Phước
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470