CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Hide details for 9/20029/2002
51/2002/QĐ-UB27/09/2002Attachment IconV/v Thành lập Trạm Kiểm soát liên hợp Đak Ơ tỉnh Bình Phước
50/2002/QĐ-UB27/09/2002Attachment IconV/v Thành lập Trại giống cây trồng và vật nuôi tỉnh Bình Phước
49/2002/QĐ-UB24/09/2002Attachment IconV/v Ban hành danh mục số 1 các cơ quan trong tỉnh là diện nộp lưu hồ sơ tài liệu váo trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước
47/2002/QĐ-UB09/09/2002Attachment IconV/v Công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2001
25/2002/CT-UB24/09/2002Attachment IconV/v thực hiện điều tra, thống kê tình hình dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn tỉnh
24/2002/CT-UB12/09/2002Attachment IconV/v triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên( giải ngũ, thôi việc ) từ ngày 31/12/1960 về trước
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470