CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Hide details for 11/200211/2002
75/2002/QĐ-UB25/11/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù đất, nhà cửa, kiến trúc, hoa màu Dự án xây dựng Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở Nông nghiệp và PTNT thuộc địa bàn phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài
74/2002/QĐ-UB21/11/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
73/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lí xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cơi nới công trình nơi thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
72/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh bình Phước
71/2002/QĐ-UB06/11/2002Attachment IconV/v Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470