CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Hide details for 5/20035/2003
48/2003/QĐ-UB15/05/2003Attachment IconV/v Ban hành quy định về chế độ thường xuyuên đối với vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia phục vụ, thi đấu thể thao các giải toàn quốc và trong tỉnh
47/2003/QĐ-UB15/05/2003Attachment IconV/v Ban hành đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính
45/2003/QĐ-UB09/05/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế phối hợp quản lí, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp giữa lâm trường, Ban quản lí rừng với UBND các huyện, xã và Hạt kiểm lâm
44/2003/QĐ-UB08/05/2003Attachment IconV/v Thành lập trung tâm Y tế huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước
43/2003/QĐ-UB08/05/2003Attachment IconV/v Thành lập trung tâm Y tế huuyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước
42/2003/QĐ-UB02/05/2003Attachment IconV/v Ban hành Quy chế và tổ chức và hoạt động của Vườn quốc gia Bù Gia Mập-tỉnh Bình Phước
9/2003/CT-UB19/05/2003Attachment IconV/v Tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lí các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh
8/2003/CT-UB14/05/2003Attachment IconV/v Tổ chức các kì thi tốt nghiệp năm học 2002-2003 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7/2003/CT-UB12/05/2003Attachment IconV/v Thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường, kỉ niệm ngày Môi trường Thế giới và phát động phong trào trồng cây nhân dân năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12
Show details for 4/20034/2003
14
Show details for 3/20033/2003
9
Show details for 2/20032/2003
7
Show details for 1/20031/2003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8605
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470