CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Hide details for 4/20124/2012
873/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành Quy định sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bình Phước
872/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015"
870/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
778/QĐ-UBND24/04/2012Attachment IconThành lập các ấp mới thuộc xã Thanh Hòa và xã Tiên Tiến huyện Bù Đốp
773/QĐ-UBND23/04/2012Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015
770/QĐ-UBND23/04/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện
749/QĐ-UBND19/04/2012Attachment IconCho phép thành lập Trường Giáo dục chuyên biệt Bình Minh, tỉnh Bình Phước
744/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconPhê duyệt chủ trương và đề cương, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
741/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí xây dựng bổ sung cột mốc cảnh báo lũ cho hạ lưu hồ Srok Phu Miêng
732/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
730/QĐ-UBND18/04/2012Attachment Icon Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm soát giết mổ giai đoạn 2012-2020
720/QĐ-UBND17/04/2012Attachment Icon Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giia đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470