CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Hide details for 5/20125/2012
1142/QĐ-UBND30/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1127/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, gaii đoạn 2012-2015
1122/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconBan hành Quy định quản lý quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1069/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1065/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconThành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh Dưỡng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước
1064/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconQuy định xếp loại đường bộ để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1058/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ
1037/QĐ-UBND22/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh
1019/QĐ-UBND21/05/2012Attachment IconPhê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Srok Phu Miêng
1011/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Đồng Phú cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1010/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các phường: Phước Bình, Long Phước, Thác Mơ thuộc thị xã Phước Long cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1003/QĐ-UBND18/05/2012Attachment Icon Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các xã:Tân Khai, Đồng Nơ, Thanh Bình thuộc huyện Hớn Quản cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
995/QĐ-UBND16/05/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470