CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Hide details for 6/20126/2012
1337/QĐ-UBND29/06/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh
1326/QĐ-UBND28/06/2012Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến Ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT
1320/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực
1304/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1303/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012
1302/QĐ-UBND27/06/2012Attachment IconBổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước
1259/QĐ-UBND15/06/2012Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bình Phước
1252/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconĐặt tên, số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1243/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thu, chi của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012
1242/QĐ-UBND14/06/2012Attachment IconCông nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
1235/QĐ-UBND13/06/2012Attachment IconBan hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh Bình Phước năm 2012
1233/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1232/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
1230/QĐ-UBND12/06/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, thống kê và lập hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470