CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Hide details for 7/20127/2012
1521/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconBan hành Quy định về cấp báo động lũ tại các vị trí trên lưu vực sông Bé, khu vực từ hồ thủy điện Srok Phu Miêng đến hồ thủy lợi Phước Hòa
1520/QĐ-UBND31/07/2012Attachment Icon Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và VSMTNT trên địa bàn, tỉnh Bình Phước năm 2011
1517/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp (tạm thời) vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Phước Hòa trên Sông Bé trong mùa mưa lũ năm 2012
1515/QĐ-UBND31/07/2012Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
1494/QĐ-UBND27/07/2012Attachment IconVề việc Tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
1485/QĐ-UBND26/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020
1475/QĐ-UBND24/07/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1466/QĐ-UBND19/07/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Xi măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1453/QĐ-UBND18/07/2012Attachment IconSáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vào Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Phước
1449/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconBan hành bổ sung bảng giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1440/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconPhê duyệt Đề án can thiệp y tế cho trẻ em khuyết tật tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
1437/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo các Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Bom Bo - Tà Thiết tỉnh Bình Phước
1433/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconCông bố 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
1432/QĐ-UBND17/07/2012Attachment Icon Công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
1431/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470