CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Hide details for 8/20128/2012
1722/QĐ-UBND30/08/2012Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện cập nhật thông tin bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đợt II, năm 2012
1714/QĐ-UBND30/08/2012Attachment IconCông nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1687/QĐ-UBND28/08/2012Attachment IconVề việc Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
1677/QĐ-UBND27/08/2012Attachment IconPhê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với các tài sản chưa quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
1666/QĐ-UBND22/08/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1665/QĐ-UBND22/08/2012Attachment IconCấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng vượt khó tỉnh Bình Phước
1640/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030
1638/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconBan hành Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
1636/QĐ-UBND17/08/2012Attachment IconThành lập Chi nhánh số 02 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Phước
1621/QĐ-UBND16/08/2012Attachment IconVề việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012
1619/QĐ-UBND15/08/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
1618/QĐ-UBND15/08/2012Attachment IconVề việc phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh
1601/QĐ-UBND13/08/2012Attachment IconKiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1595/QĐ-UBND09/08/2012Attachment IconThành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh
1592/QĐ-UBND09/08/2012Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1581/QĐ-UBND08/08/2012Attachment IconVề việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470