CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Hide details for 9/20129/2012
1934/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1930/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconVề việc đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1923/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1907/QĐ-UBND26/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước
1897/QĐ-UBND25/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 23/6/20110 của UBND tỉnh
1846/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1845/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập Ấp 12, xã Minh Hưng và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
1831/QĐ-UBND18/09/2012Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
1821/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconTạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2012
1818/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconThành lập ấp mới thuộc các xã: Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Tâm, huyện Hớn Quản
1816/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
1810/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
1804/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconPhê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây gỗ sưa chưa quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
1801/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh
1789/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu Trung tâm và Khu Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
1788/QĐ-UBND11/09/2012Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470