CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Hide details for 10/201210/2012
2189/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2187/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Phước
2186/QĐ-UBND30/10/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020
2132/QĐ-UBND19/10/2012Attachment IconThành lập Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
2100/QĐ-UBND15/10/2012Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2084/QĐ-UBND10/10/2012Attachment IconThành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng
2083/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
2075/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Công thương tỉnh Bình Phước
2074/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước
2073/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Tài chính tỉnh Bình Phước
2072/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ban QL Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
2071/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở GT&VT tỉnh Bình Phước
2070/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
2069/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước
2068/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở TN & MT tỉnh Bình Phước
2067/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
2066/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
2065/QĐ-UBND09/10/2012Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470