CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Hide details for 11/201211/2012
2402/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, giai đoạn 2012-2015
2399/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconThành lập Ban Quản lý dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Bình Phước
2373/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bù Nho, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập
2372/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Phú II, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2370/QĐ-UBND29/11/2012Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phú Riềng
2346/QĐ-UBND27/11/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh
2345/QĐ-UBND27/11/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến 2015 và định hướng đến năm 2020"
2315/QĐ-UBND22/11/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch triển khai đề án "củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước từ năm 2012-2016" trên địa bàn tỉnh
2303/QĐ-UBND19/11/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đồng Phú
2290/QĐ-UBND14/11/2012Attachment IconVề việc ban hành Bộ Tiêu chí tự đánh giá, xếp loại Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2288/QĐ-UBND13/11/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh
2276/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconThành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập
2275/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
2272/QĐ-UBND08/11/2012Attachment Icon Cho phép thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Gia Mập
2270/QĐ-UBND08/11/2012Attachment Icon Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bình Phước khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017
2269/QĐ-UBND08/11/2012Attachment IconCông nhận Ban chấp hành và Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bình Phước khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017
2259/QĐ-UBND07/11/2012Attachment Icon Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2241/QĐ-UBND05/11/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
2238/QĐ-UBND02/11/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012-2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470