CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Show details for 3/20123/2012
20
Hide details for 2/20122/2012
356/QĐ-UBND28/02/2012Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách TTHC năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
348/QĐ-UBND24/02/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
342/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconVề việc tạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012
341/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconVề việc tạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Công tác xã hội năm 2012
319/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước
286/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconThành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước
269/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập quy hoạch ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020
227/QĐ-UBND08/02/2012Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đi qua địa bàn huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng và Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
223/QĐ-UBND07/02/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ 2012 đến năm 2016)
182/QĐ-UBND06/02/2012Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470