CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Hide details for 3/20123/2012
624/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh
620/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nguyên liệu mủ cao su tỉnh Bình Phước
618/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh
615/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
614/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconCông bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
612/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
611/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconBan hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
610/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
607/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconPhê duyệt lại Dự án xây dựng mới đường Minh Hưng - Đồng Nơ đi qua địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
581/QĐ-UBND22/03/2012Attachment Icon Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
580/QĐ-UBND22/03/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470