CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Show details for 5/20135/2013
28
Hide details for 4/20134/2013
667/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2012
666/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020
665/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
661/QĐ-UBND25/04/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương và ụự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Phước năm 2013
634/QĐ-UBND24/04/2013Attachment IconĐiều chỉnh Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
631/QĐ-UBND23/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
596/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015
595/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
588/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế
và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
587/QĐ-UBND12/04/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Dự án Khu Đô thị -
dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú
574/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015
572/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc đổi tên Chi cục Thú y tỉnh thành Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước
571/QĐ-UBND10/04/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470