CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Hide details for 6/20136/2013
1124/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1119/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1116/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconPhê duyệt các Đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
1115/QĐ-UBND27/06/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên và Nhóm công tác giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1114/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1113/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1111/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập
1103/QĐ-UBND25/06/2013Attachment IconVề việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
1091/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
1089/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
1084/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1083/QĐ-UBND24/06/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú
1051/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh
1047/QĐ-UBND17/06/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Người mù huyện Hớn Quản
1009/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconVề việc sửa đổi, bổ sun,g bãi bỏ một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470