CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Hide details for 9/20139/2013
1772/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconPhê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1765/QĐ-UBND25/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1749/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1748/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconCông nhận Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1747/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
1746/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1745/QĐ-UBND23/09/2013Attachment IconĐiều chỉnh tên dự án kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
1737/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh
1735/QĐ-UBND20/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
1732/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconQuy định về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị
1731/QĐ-UBND18/09/2013Attachment IconThành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo dự án Phát triển kinh tế và Du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1718/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển hoạt động Lý lịch tư pháp giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1717/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án trang bị phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1716/QĐ-UBND17/09/2013Attachment IconKiện toàn Ban Quản lý dự án Phòng, chống sốt rét - Quỹ toàn cầu tỉnh Bình Phước
1714/QĐ-UBND16/09/2013Attachment IconThành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
1692/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1691/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1690/QĐ-UBND12/09/2013Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đăng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470