CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Hide details for 10/201310/2013
2028/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé
2022/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự ban Công tác người cao tuổi tỉnh Bình Phước
1988/QĐ-UBND29/10/2013Attachment IconThay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2013-2017
1979/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc thay đổi thành viên Ban Thường trực giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
1976/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
1964/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1921/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Trường Trung học phổ thông Đắk Ơ tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
1905/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Biên soạn giáo trình dạy, học Địa lý địa phương tỉnh Bình Phước và sách tham khảo Địa lý tỉnh Bình Phước
1903/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconBan hành Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1898/QĐ-UBND22/10/2013Attachment IconVề việc điều động ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL đến nhận công tác tại Hội chữ thập đỏ tỉnh
1888/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
1887/QĐ-UBND21/10/2013Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Phước
1843/QĐ-UBND14/10/2013Attachment IconCho thôi nhiệm vụ tại Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
1839/QĐ-UBND11/10/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
1816/QĐ-UBND08/10/2013Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND02/10/2013Attachment IconVề việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh
1791/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconCông nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2013-2018
1788/QĐ-UBND01/10/2013Attachment IconThay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn
44/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconBan hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470