CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Show details for 5/20135/2013
28
Show details for 4/20134/2013
21
Show details for 3/20133/2013
14
Hide details for 2/20132/2013
293/QĐ-UBND26/02/2013Attachment IconVề việc bổ sung, thủ tục hành chính và thay thế mẫu đơn, tờ khai tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã được ban hành theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
280/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
279/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
264/QĐ-UBND21/02/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án "tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh".
254/QĐ-UBND18/02/2013Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu du lịch sinh thái Bù Đốp - Bù Gia Mập
227/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh
217/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
213/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconThành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2013-2017
211/QĐ-UBND05/02/2013Attachment IconVề việc ban hành quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh
172/QĐ-UBND01/02/2013Attachment IconVề việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Bù Đốp trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp
165/QĐ-UBND01/02/2013Attachment IconVề việc công nhận đô thị Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đạt chuẩn đô thị loại V
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470