CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Hide details for 4/20144/2014
868/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
867/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
858/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản
834/QĐ-UBND29/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Minh Hưng III- Cao su Bình Long, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
814/QĐ-UBND25/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện khi mất cân đối cung cầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
802/QĐ-UBND23/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định quản lý, thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2014 và năm 2015
791/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014
777/QĐ-UBND22/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2013
756/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở nâng cấp Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
755/QĐ-UBND17/04/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
750/QĐ-UBND16/04/2014Attachment IconV/v ban hành Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017
714/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Phước
713/QĐ-UBND10/04/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470