CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Hide details for 5/20145/2014
1139/QĐ-UBND30/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước
1128/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu năm 2014
1127/QĐ-UBND28/05/2014Attachment IconV/v ban hành quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước
1061/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1059/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non khu vui chơi liên hoàn ngoài trời 10 trường mầm non năm 2014
1057/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về khen thưởng đối với các tập thể và hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2020
1056/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
1054/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
1053/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
1052/QĐ-UBND26/05/2014Attachment Icon V/v thay đổi trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch các Hội đồng cấp tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh tham gia
1051/QĐ-UBND26/05/2014Attachment IconV/v thay đổi nhân sự các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng cấp tỉnh có Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia
1044/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt khu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1042/QĐ-UBND22/05/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện năm 2014 của dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn năm 2013 - 2017
1040/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v ban hành hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
1025/QĐ-UBND21/05/2014Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470