CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Hide details for 6/20146/2014
1422/QĐ-UBND30/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Lộc Ninh
1416//QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1416/QĐ-UBND27/06/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
1414/QĐ-UBND26/06/2014Attachment IconPhê duyệt Phương án bàn giao đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về UBND tỉnh Bình Phước quản lý
1367/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tỉnh Bình Phước
1366/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v điều chỉnh diện tích dự án "Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú"
1362/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013, tỉnh Bình Phước
1359/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v thành lập ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Phước
1349/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Phước Tín, thị xã Phước Long
1348/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Thác Mơ, thị xã Phước Long
1347/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Long Giang, thị xã Phước Long
1346/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Thủy, thị xã Phước Long
1345/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1344/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Long Phước, thị xã Phước Long
1343/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phước Long, thị xã Phước Long
1342/QĐ-UBND24/06/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường An Lộc, thị xã Bình Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470