CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Hide details for 7/20147/2014
1651/QĐ-UBND31/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng cao su phục vụ Dự án bảo tồn căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết
1605/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1597/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1592/QĐ-UBND24/07/2014Attachment IconV/v công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
1555/QĐ-UBND17/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú
1552/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
1547/QĐ-UBND16/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng tỉnh Bình Phước
1538/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành tiêu chí đánh tình hình Ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã
1535/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
1527/QĐ-UBND14/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức xã hội hóa
1489/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
1488/QĐ-UBND08/07/2014Attachment IconV/v ban hành Quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua.
1460/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước
1458/QĐ-UBND02/07/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
1426/QĐ-UBND01/07/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước
35/NQ-HĐND04/07/2014Attachment IconVề hoạt động của HĐND thị xã 06 tháng cuối năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470