CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Hide details for 9/20149/2014
2095/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam An Lộc
2094/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
2080/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
2078/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconV/v công bố danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015
2044/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bù Đốp
2043/QĐ-UBND23/09/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phương Nam
2029/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng số 02 tỉnh BP
2020/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2014/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Chơn Thành
2013/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2014
1996/QĐ-UBND19/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh BP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1986/QĐ-UBND18/09/2014Attachment IconV/v ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1960/QĐ-UBND17/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cấp nước và vệ sinh tại các điểm trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
1948/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước
1947/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
1946/QĐ-UBND16/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Bình Long
1939/QĐ-UBND15/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án: Phát triển truyền thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tỉnh Bình Phước
1928/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp cửa khẩu huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND11/09/2014Attachment IconV/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án cấp đất sản xuất cho dân, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Bù Gia Mập
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470