CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Hide details for 10/201410/2014
2337/QĐ-UBND30/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Bù Đốp
2314/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
2313/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
2311/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh
2310/QĐ-UBND28/10/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
2291/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện dự án: Đánh giá toàn diện hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường, hệ sinh thái và con người trên địa bàn tỉnh
2284/QĐ-UBND27/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2271/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản
2259/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2258/QĐ-UBND24/10/2014Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập
2244/QĐ-UBND21/10/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2243/QĐ-UBND21/10/2014Attachment Icon V/v quy định các văn bản đăng Công báo tỉnh
2227/QĐ-UBND17/10/2014Attachment IconV/v công nhận xã Tân lập - huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới
2210/QĐ-UBND14/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Lộc Ninh
2195/QĐ-UBND13/10/2014Attachment IconV/v quy định hạn mức bình quân diện tích đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2169/QĐ-UBND10/10/2014Attachment Icon V/v phê duyệt nhiệm vụ và chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh BP
2158/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất
2154/QĐ-UBND10/10/2014Attachment IconV/v bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
2150/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt quy định quản lý quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước
2140/QĐ-UBND09/10/2014Attachment IconV/v phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng vườn nhân chồi và vườn ươm giống điều, cà phê ghép năng suất cao
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470