CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Hide details for 11/201411/2014
2564/QĐ-UBND28/11/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch điều hòa nội bộ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
2535/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu Công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2531/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
2527/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh sách các đơn vị sử dụng và cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
2509/QĐ-UBND20/11/2014Attachment IconV/v chấp thuận thành lập Giáo xứ Tân Quan, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản
2499/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố tập hệ thống hóa các cơ chế chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh BP
2498/QĐ-UBND19/11/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
2481/QĐ-UBND18/11/2014Attachment Icon V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
2478/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt bổ sung đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2465/QĐ-UBND18/11/2014Attachment IconV/v công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành
2432/QĐ-UBND11/11/2014Attachment IconV/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2015
2416/QĐ-UBND10/11/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2014-2020
2374/QĐ-UBND06/11/2014Attachment IconV/v bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2352/QĐ-UBND03/11/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Minh Hưng, huyện Bù Đăng
22/2014/QĐ-UBND24/11/2014Attachment IconV/v ban hành quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470