CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Show details for 4/20144/2014
25
Show details for 3/20143/2014
10
Show details for 2/20142/2014
34
Hide details for 1/20141/2014
257/QĐ-UBND27/01/2014Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014-2015
226/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa nội bộ vốn XDCB tập trung năm 2013, tỉnh Bình Phước
221/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
211/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
173/QĐ-UBND21/01/2014Attachment IconCho phép thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Phước
156/QĐ-UBND20/01/2014Attachment IconThành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chín h trên địa bàn tỉnh
135/QĐ-UBND17/01/2014Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
132/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đốp
131/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Phước Long
129/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconGiao kế hoạch chi tiết vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài (ODA) năm 2014
127/QĐ-UBND16/01/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân nữ tỉnh Bình Phước, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470