CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Hide details for 20142014
104
Show details for 12/201412/2014
15
Show details for 11/201411/2014
29
Show details for 10/201410/2014
40
Show details for 9/20149/2014
47
Show details for 8/20148/2014
42
Show details for 7/20147/2014
45
Show details for 6/20146/2014
39
Show details for 5/20145/2014
26
Show details for 4/20144/2014
25
Hide details for 3/20143/2014
640/QĐ-UBND31/03/2014Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014
599/QĐ-UBND27/03/2014Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Bình Phước
591/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội sinh vật cảnh thị xã Bình Long
582/QĐ-UBND26/03/2014Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu cán bộ, công nhân viên ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước
579/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu vốn vay giải quyết việc làm năm 2014
578/QĐ-UBND25/03/2014Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
569/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
566/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconPhê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
562/QĐ-UBND21/03/2014Attachment IconBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
544/QĐ-UBND19/03/2014Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
534/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconVề việc đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh
531/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconCông nhận Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước
526/QĐ-UBND18/03/2014Attachment IconBan hành Quy định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và được vào học tại trường phổ thông Dân tộc bán trú; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470