CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Hide details for 7/20157/2015
1578/QĐ-UBND31/07/2015Attachment Iconv/v tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tại UBND huyện Phú Riềng
1567/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1563/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015
1523/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến và giao dịch điều Hapro - Bình Phước huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1522/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 17 ha, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
1521/QĐ-UBND22/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1493/QĐ-UBND16/07/2015Attachment Iconv/v xác lập Ngân hàng tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1483/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước
1478/QĐ-UBND14/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1456/QĐ-UBND10/07/2015Attachment Iconv/v phân bổ kinh phí Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người DTTS, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn năm 2015 (đợt 1)
1433/QĐ-UBND09/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo dõi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1418/QĐ-UBND07/07/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
1383/QĐ-UBND01/07/2015Attachment Iconv/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
39/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconChương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND 6 tháng cuối năm 2015
38/NQ-HĐND13/07/2015Attachment IconVề chương trình giám sát của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2015
23/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22/2015/QĐ-UBND29/07/2015Attachment Iconv/v ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC trên địa bàn tỉnh BP
21/2015//QĐ-UBND27/07/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470