CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Hide details for 10/201510/2015
2335/QĐ-UBND27/10/2015Attachment Iconv/v quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2304/QĐ-UBND23/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án di dời, ổn định dân di cư tự do và hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng
2277/QĐ-UBND20/10/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2262/QĐ-UBND20/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh phương án sử dụng đất tại khoảnh 1,3,4,5,6 tiểu khu 205, ban QLRPH Bù Đăng
2243/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
2240/QĐ-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước
2219/QĐ-UBND14/10/2015Attachment Iconv/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh
2210/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (vốn ngoài nước năm 2015)
2208/QĐ-UBND13/10/2015v/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu 1 - Vùng lõi Khu Di tích lịch sử và Du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền (B2)
2195/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh
2182/QĐ-UBND12/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Đồng Phú
2170/QĐ-UBND08/10/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước
2169/QĐ-UBND08/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá cước trên địa bàn tỉnh
2168/QĐ-UBND07/10/2015Attachment Iconv/v hủy bỏ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh
2138/QĐ-UBND05/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
2128/QĐ-UBND02/10/2015Attachment Iconv/v thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước quản lý để xây dựng đường trục chính từ ĐT 741 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài III
2126/QĐ-UBND01/10/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ Chỉ huy Miền B2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
2112/QĐ-UBND01/10/2015Attachment Iconv/v thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020
236/2015/QĐ-UBND13/10/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Riềng
225/2015/QĐ-UBND12/10/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng
38/2015/QĐ-UBND30/10/2015Attachment Iconv/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470