CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Hide details for 11/201511/2015
2700/QĐ-UBND30/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đường giao thông, hồ chứa và hệ thống cấp nước thuộc Khu du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sok Bom Bo
2674/QĐ-UBND25/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn sau 2030
2673/QĐ-UBND25/11/2015Attachment Iconv/v bãi bỏ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
2667/QĐ-UBND24/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
2646/QĐ-UBND24/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2015
2610/QĐ-UBND20/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016
2590/QĐ-UBND19/11/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban điều phối dự án "Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018"
2589/QĐ-UBND19/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2016
2587/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Chế biến và Giao dịch Điều Hapro - Bình Phước, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2585/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A, khu phim trường kết hợp Du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
2584/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2582/QĐ-UBND18/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam
2560/QĐ-UBND16/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Phú I, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
2551/QĐ-UBND13/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước
2543/QĐ-UBND12/11/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
2537/QĐ-UBND12/11/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2528/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước
2527/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Ban hành Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa thủy lợi thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phú Miêng và Phước Hòa trên lưu vực Sông bé trong mùa mưa lũ hàng năm
2526/QĐ-UBND11/11/2015Attachment Iconv/v Bổ sung Chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh năm 2015
2489/QĐ-UBND10/11/2015Attachment Iconv/v ban hành quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
2480/QĐ-UBND09/11/2015Attachment Iconv/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2462/QĐ-UBND04/11/2015Attachment Iconv/v phê duyệt danh sách các đơn vị cung ứng, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470