CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Show details for 12/201512/2015
38
Show details for 11/201511/2015
38
Show details for 10/201510/2015
22
Show details for 9/20159/2015
50
Show details for 8/20158/2015
40
Show details for 7/20157/2015
22
Show details for 6/20156/2015
18
Show details for 5/20155/2015
18
Show details for 4/20154/2015
19
Show details for 3/20153/2015
13
Show details for 2/20152/2015
31
Hide details for 1/20151/2015
282/QĐ-UBND29/01/2015Attachment IconV/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
252/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
213/QĐ-UBND30/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 30 thuộc dự án: Xây dựng hai tuyến phục vụ Công viên văn hóa tỉnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
199/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
197/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Icon V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2014-2019
195/QĐ-UBND29/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2014-2019
188/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v điều hòa kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Bình Phước
187/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v ban hành Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2015
185/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Phước
184/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
182/QĐ-UBND28/01/2015Attachment Iconv/v phân bổ vốn thực hiện chương trình SEQAP năm 2015
179/QĐ-UBND27/01/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hà Mỵ và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470