CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Hide details for 20152015
79
Hide details for 12/201512/2015
3018/QĐ-UBND31/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2989/QĐ-UBND29/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt đề án " Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc Stiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020"
2969/QĐ-UBND28/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương Vương, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
2945/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
2941/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnh
2927/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính chính (PAR INDEX) tỉnh Bình Phước đến năm 2020
2926/QĐ-UBND25/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục cho thanh niên; đội ngũ công chức QLNN về thanh niên các cấp, các ngành, giai đoạn 2016-2020
2913/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2910/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh
2907/QĐ-UBND23/12/2015Attachment Iconv/v điều chỉnh Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh
2890/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh BP
2885/QĐ-UBND22/12/2015Attachment Iconv/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016
2845/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
2839/QĐ-UBND17/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt kế hoạch thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
2830/QĐ-UBND16/12/2015Attachment Iconv/v đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường đất thuộc dự án kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng (giai đoạn 2), thị xã Bình Long
2811/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v giao bổ sung kế hoạch vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông xuân năm 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015, tỉnh Bình Phước
2810/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2809/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học thị xã Bình Long
2808/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trong điều hành thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh BP
2807/QĐ-UBND10/12/2015Attachment Iconv/v cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Phú Riềng
2775/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconV/v điều chỉnh Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước
2774/QĐ-UBND08/12/2015Attachment Iconv/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài
2773/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconV/v ban hành giá thuê đất tạm tính tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (giai đoạn 2015 - 2019)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470