CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Show details for 7/20167/2016
58
Hide details for 6/20166/2016
1560/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước
1559/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án phát triển bền vững ngành điều Bình Phước đến năm 2020
1558/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phố thương mại và dân cư, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
1530/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1528/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconĐiều chỉnh bổ sung Dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
1524/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Bình Phước
1519/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long
1512/QĐ-UBND29/06/2016Attachment IconPhê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
1510/QĐ-UBND28/06/2016Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1497/QĐ-UBND27/06/2016Attachment IconBãi bỏ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
1492/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconV/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung huyện lỵ Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030
1464/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconV/v bãi bỏ QĐ số 2407/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ - lái máy chuyên dùng trực thuộc Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng
1462/QĐ-UBND23/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bộ máy của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh BP
1429/QĐ-UBND20/06/2016Attachment IconThành lập TT Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Bình Phước trực thuộc sở NNPTNT
1386/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
1384/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconThành lập Khu công nghiệp Nam Đồng Phú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú
1378/QĐ-UBND16/06/2016Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp và hoạt động của bộ phận Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
1376/QĐ-UBND15/06/2016Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 và Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470