CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Hide details for 7/20167/2016
2021/QĐ-UBND28/07/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài
2018/QĐ-UBND27/07/2016Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Bình Phước
2004/QĐ-UBND26/07/2016Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và thị xã Bình Long, giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1999/QĐ-UBND26/07/2016Attachment IconV/v phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016
1991/QĐ-UBND25/07/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Chơn Thành
1975/QĐ-UBND19/07/2016Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
1960/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconSửa đổi, bổ sung quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030
1959/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chế biến và giao dịch Điều Hapro-Bình Phước, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1956/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016
1955/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - tỉnh Bình Phước
1948/QĐ-UBND15/07/2016Attachment IconPhê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017
1941/QĐ-UBND14/07/2016Attachment IconPhê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1909/QĐ-UBND13/07/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh
1880/QĐ-UBND11/07/2016Attachment IconV/v kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
1845/QĐ-UBND05/07/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Bình Phước
1843/QĐ-UBND05/07/2016Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1803/QĐ-UBND04/07/2016Attachment IconBan hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
31/2016/QĐ-UBND18/07/2016Attachment IconBan hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước
30/2016/QĐ-UBND01/07/2016Attachment IconBan hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470