CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Hide details for 8/20168/2016
2262/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chơn Thành
2261/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Đồng Xoài
2259/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"
2258/QĐ-UBND31/08/2016Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
2240/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
2227/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconThu hồi đất của ông Trần Sỹ Lực, giao đất cho Chùa Thanh Lâm để mở rộng cơ sở thờ tự
2216/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Bình Phước
2215/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Phước
2208/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconThu hồi đất thuê của ông Cao Ngọc KHoản và bà Lê Thị Thúy Nhuần, đồng thời cho Công ty TNHH Phát Hưng Lộc thuê đất để mở rộng Trại chăn nuôi heo nái sinh sản để cho thuê lại
2205/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconThu hồi đất của Chùa Thanh Bình, giao UBND xã Long Bình quản lý để làm quỹ đất công ích của xã
2180/QĐ-UBND18/08/2016Attachment IconPhê duyệt dự toán thu - chi năm 2016 cho hoạt động các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính của Sở NN&PTNT
2158/QĐ-UBND16/08/2016Attachment Iconphê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh BP
2155/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconPhê duyệt dự toán và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2016
2153/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconGiao một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017
2150/QĐ-UBND15/08/2016Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh
2145/QĐ-UBND12/08/2016Attachment IconPhê duyệt đề án 'Tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Bình Phước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020"
2109/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2104/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconĐiều chỉnh quy hoạch khu đất trụ sở 05 cơ quan và đất quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Phước
2100/QĐ-UBND08/08/2016Attachment IconBan hành chương trình phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020
2095/QĐ-UBND05/08/2016Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng nhà phố và dịch vụ thương mại thành đất xây dựng nhà khách và nhà ở công vụ cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470