CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Hide details for 9/20169/2016
2485/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconBan hành danh mục đào tạo nghề cho người lao động trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng
2483/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
2464/QĐ-UBND29/09/2016Attachment IconThông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2445/QĐ-UBND26/09/2016Attachment IconPhê duyệt đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
2440/QĐ-UBND22/09/2016Attachment IconV/v ban hành Chương trình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
2410/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2404/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2403/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2402/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2401/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2399/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconKiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
2397/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của của liên hợp quốc về quyền và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2356/QĐ-UBND14/09/2016Attachment IconBan hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban điều phối và tổ giúp việc ban Ban điều phối dự án "Chương trình thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật giai đoạn 2015-2020" tại tỉnh Bình Phước
2333/QĐ-UBND13/09/2016Attachment IconCông bố danh mục hàng hóa ngoài danh mục quy định tại phụ lục II, Thông tư số 52/2015/TT-BTC được mua, bán qua các cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tỉnh Bình Phước
2324/QĐ-UBND12/09/2016Attachment IconCho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt
2316/QĐ-UBND08/09/2016Attachment IconV/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2310/QĐ-UBND07/09/2016Attachment IconV/v phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà tại các dự án định canh định cư theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh
2275/QĐ-UBND05/09/2016Attachment IconThu hồi đất Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý để xây dựng nhà Bia tưởng niệm
38/2016/QĐ-UBND23/09/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu Chính và cửa khẩu Phụ tỉnh Bình Phước
37/2016/QĐ-UBND05/09/2016Attachment IconBan hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành
14/2016/CT-UBND22/09/2016Attachment IconV/v nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470