CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Hide details for 11/201611/2016
3063/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch phân khu XD tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng- Sikico mở rộng, xã Đồng nơ, huyện Hớn Quản
3062/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconban hành quy chế hoạt động của HĐ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
3054/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconđiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Đồng Phú
3053/QĐ-UBND29/11/2016Attachment Iconphê duyệt bổ sung KH xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh BP năm 2016
3020/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconPhê duyệt điều lệ Câu lạc bộ Hưu trí huyện Lộc Ninh
3017/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/10/2016 và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 01/11/2016
3015/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconCông bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2971/QĐ-UBND18/11/2016Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây Bắc hồ Suối Cam
2953/QĐ-UBND17/11/2016Attachment IconV/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2934/QĐ-UBND15/11/2016Attachment IconPhê duyệt điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
2928/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconV/v điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016
2922/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch dọc tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã Tân Lập, huyện Đồng Phú
2919/QĐ-UBND14/11/2016Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn II)
2901/QĐ-UBND11/11/2016Attachment Iconphê duyệt điều lệ Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước
2873/QĐ-UBND09/11/2016Attachment IconPhê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình phước năm 2016
2830/QĐ-UBND03/11/2016Attachment IconKiện toàn Ban tổ chức và Ban thư ký hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016-2017
2827/QĐ-UBND03/11/2016Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2805/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Y Dược học tỉnh Bình Phước
2788/QĐ-UBND01/11/2016Attachment IconTạm giao biên chế công chức hành chính năm 2016
54/2016/QĐ-UBND02/11/2016Attachment IconBan hành Quy định về thiết lập, cung cấp, quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước
53/2016/QĐ-UBND30/11/2016Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
52/2016/QĐ-UBND23/11/2016Attachment IconBan hành quy định các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
51/2016/QĐ-UBND22/11/2016Attachment IconVề việc Bãi bỏ chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470