CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Hide details for 20162016
91
Show details for 12/201612/2016
39
Show details for 11/201611/2016
24
Show details for 10/201610/2016
24
Show details for 9/20169/2016
51
Show details for 8/20168/2016
39
Show details for 7/20167/2016
58
Show details for 6/20166/2016
34
Show details for 5/20165/2016
48
Show details for 4/20164/2016
32
Hide details for 3/20163/2016
698/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
697/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
695/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai thực hiện "phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"
689/QĐ-UBND29/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước
672/QĐ-UBND25/03/2016Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Riềng
666/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phú Riềng
665/QĐ-UBND24/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo thị xã Bình Long khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
650/QĐ-UBND23/03/2016Attachment IconBổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389/BP ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BCĐ ngày 03/9/2014
648/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconKiện toàn ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình phước
643/QĐ-UBND22/03/2016Attachment IconThành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Phước
627/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Bình Phước
626/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
623/QĐ-UBND18/03/2016Attachment IconV/v phê duyệt danh sách 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã
590/QĐ-UBND17/03/2016Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
572/QĐ-UBND16/03/2016Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Đồng Phú khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470