CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
32
Hide details for 4/20174/2017
1046/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1045/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
1042/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hớn Quản
1041/QĐ-UBND28/04/2017Attachment Iconphê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1032/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1027/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1000/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành nội quy cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
999/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
996/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước
995/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
980/QĐ-UBND25/04/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước
974/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconĐiều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án từ sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về Ban QLDA chuyên ngành
970/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vượt thu năm 2016
960/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconBan hành quy định mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước
945/QĐ-UBND21/04/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành tầm nhìn đến năm 2030
922/QĐ-UBND18/04/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
915/QĐ-UBND17/04/2017Attachment IconPhê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470